Avui parlarem de phrasal verbs amb “take” i formes de col·locar-los correctament en una frase.

Els phrasal verbs són frases idiomàtiques formades per un verb i una preposició o adverbi. Són molt útils sobretot a l’hora de parlar en anglès, ja que ens aporten fluïdesa i demostrem coneixement de la llengua. En aquest post us donem 5 combinacions diferents amb el verb “take”.

1. Take after

Significa semblar-se a

Many people say that John takes after his brother. (Molta gent diu que John s’assembla al seu germà)

2. Take over

Es tradueix per rellevar o assumir un càrrec d’algú.

Mariah is going to take over John’s work (La Maria assumirà el càrrec del John)

3. Take Down

Significa desmuntar o desarmar.

It’s time to take down the Halloween decoration until next year. (És hora de desmuntar la decoració de Halloween fins l’any vinent)

4. Take [Somebody] out

Entenem Take [Sb] out per sortir amb algú.

Jessica was happy that Marcus wanted to take her out. ( La Jessica estava feliç perquè el Marcus volia sortir amb ella)

5. Take back

Take back significa admetre errors o irregularitats.

 

I take back what i said because it was totally inappropiate. (Retiro el que he dit perquè ha sigut totalment inapropiat).

Leave a Comment