5 COMBINACIONS DE PHRASAL VERBS AMB GET

Avui parlarem de phrasal verbs amb “get” que et seran molt útils a l’hora d’utilitzar-los en una conversa en anglès. Els phrasal verbs són frases idiomàtiques formades per un verb i una preposició o adverbi. Són molt útils sobretot a l’hora de parlar en anglès, ja que ens aporten fluïdesa i demostrem coneixement de la llengua….

Read More